Svetainės naudojimosi taisyklės

Sveikiname Jus apsilankius couzis.com internetinėje svetainėje. Naudodamiesi COUZIS internetine svetaine Jūs įsipareigojate kiekvienu atveju laikytis galiojančių svetainės naudojimo sąlygų. Jeigu Jūs nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, prašome Jūsų nesinaudoti COUZIS svetaine. Tam tikrose svetainės dalyse gali būti taikomos papildomos sąlygos.

COUZIS paslaugos apima visas Internete teikiamas paslaugas, kurios priklauso COUZIS Paslaugos apima tinklalapius, formas, aplikacijas, produktus bei visas su internetine svetaine glaudžiai susijusias funkcijas.

NAUDOJIMO TEISĖS
COUZIS suteikia teisę peržiūrėti ir parsisiųsti COUZIS svetainėje esamą medžiagą, laikantis šiame dokumente išdėstytų sąlygų ir galiojančių įstatymų ir reglamentų nuostatų, tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui su sąlyga, kad naudotojas nepažeis autorinių teisių, taikomų originalioje medžiagoje pateiktai informacijai, ir kitai su nuosavybės teisių turėjimu susijusiai informacijai ir duomenims.

Visos šiame dokumente aiškiai neapibrėžtos teisės yra saugomos.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
Visos intelektinės nuosavybės teisės (t.y. autorinės teisės, prekių ženklai ir domenų vardai), susijusios su paslaugomis, yra autoriaus – COUZIS ar jos partnerių – nuosavybė.

Be išankstinio autorinių teisių turėtojo COUZIS ar jos partnerių rašytinio sutikimo draudžiama komerciniais tikslais pateikti, kopijuoti, perleisti, perduoti, atskleisti, saugoti, redaguoti, platinti, publikuoti, skelbti, pakartotinai naudoti, licencijuoti, parduoti ar kitaip panaudoti bet kokią svetainėje esamą informaciją.

Tačiau, turinį galima išsaugoti arba kopijuoti asmeniniam naudojimui. Savininkai išsaugo visas su medžiaga susijusias intelektinės nuosavybės teises.

Jeigu COUZIS aiškiai leidžia svetainės naudotojui parsisiųsti arba atsispausdinti svetainėje skelbiamą informaciją, tokiu atveju taip pat leidžiama naudoti ir viešai skelbti šią informaciją viešoje erdvėje, su išlyga, kad bus nurodytas informacijos šaltinis.

ATSAKOMYBĖ
COUZIS internetinė svetainė ir jos turinys yra COUZIS paslauga teikiama svetainės naudotojams. COUZIS stengiasi užtikrinti, kad svetainės turinyje nebūtų klaidų ir kad ši svetainė būtų prieinama nuolatos ir be pertrūkių. Tačiau COUZIS  internetinių paslaugų turinys pateikiamas toks, koks yra. COUZIS neteikia garantijos dėl svetainės turinio tikslumo, teisingumo ar patikimumo, o taip pat negarantuoja nenutrūkstamo, savalaikio ir nepriekaištingo svetainės veikimo.

COUZIS partneriai, vadovai ar darbuotojai neatsako už tiesioginius, netiesioginius ar nenumatytus nuostolius, vėlesnę žalą bei už kitus nuostolius ar žalą, kylančius dėl COUZIS svetainės ar jos turinio naudojimo, o taip pat dėl draudimo naudotis svetaine ar joje teikiama informacija.

COUZIS svetainėje gali būti nuorodos į kitas svetaines ar aplikacijas, kurios nuosavybės teise priklauso tretiesiems asmenims; tokios nuorodos laikomos išimtinai kaip papildoma naudotojui siūloma paslauga. COUZIS neprisiima jokios atsakomybės už tokias svetaines, aplikacijas, už jų turinį ar jo teisingumą. Lankantis tokiose internetinėse svetainėse, galioja šių svetainių naudojimosi sąlygos.

COUZIS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti svetainės turinį.

NAUDOTOJO PATEIKIAMA MEDŽIAGA
Įkeliant medžiagą (pvz., duomenis, atsiliepimus, paveikslėlius, klausimus, mintis, idėjas, užsakymus ir pan.) į Shopify serverį per elektroninį paštą ar COUZIS svetainę, Jūs, kaip medžiagos pateikėjas, sutinkate ir patvirtinate, kad:

medžiagoje nėra jokio neteisėto turinio, jokios medžiagos, kuri laikoma grasinančia, šmeižiančia, rasistine, pornografine, įžeidžiančia religinius jausmus, pažeidžiančia intelektinės nuosavybės teises ar kitaip netinkama skelbti;
Prieš įkeldami medžiagą Jūs ėmėtės protingų atsargos priemonių siekiant aptikti ir pašalinti virusus ar kitus užkratus bei pavojingus elementus;
Jūs esate medžiagos savininkas ir/arba Jūs turite neribotą teisę pateikti ją viešam naudojimui, ir kad Caverion gali skelbti medžiagą nemokamai, bei naudoti medžiagą ar joje pateiktas idėjas savo produktuose be atskiro mokesčio, netaikant naudojimo apribojimų, nepateikiant nuorodos į šaltinį, ir neįsipareigojant apmokėti bei neprisiimant kitos atsakomybės;
Jūs sutinkate nesiimti jokių teisinių veiksmų prieš COUZIS , susijusių su Jūsų pateikta medžiaga, ir garantuojate, kad COUZIS nepatirs jokių nuostolių ar žalos dėl trečiųjų šalių inicijuotų ieškinių prieš COUZIS , susijusių su Jūsų pateikta medžiaga.
COUZIS turi teisę bet kada ištrinti naudotojų pateiktą medžiagą. COUZIS neprisiima jokios atsakomybės ir negali būti laikoma atsakinga už bet kokią į Shopify serverius įkeltą medžiagą.

SVETAINĖS PAKEITIMAI
COUZIS pasilieka teisę keisti svetainės turinį arba užblokuoti prieigą prie svetainės, arba ją apriboti bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties, arba uždaryti svetainę apie tai nepranešus. COUZIS neprisiima atsakomybės prieš naudotojus dėl savo svetainės pakeitimų ar uždarymo.

NAUDOJIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI
COUZIS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias naudojimo sąlygas be išankstinio įspėjimo. Pakeitimai įsigalioja nedelsiant juos paskelbus svetainėje.

REGULIUOJANTYS ĮSTATYMAI
Šioms naudojimo sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Visi ginčai, susiję su naudojimo sąlygomis, sprendžiami Lietuvos teismuose.

SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS NAUDOJIMO SĄLYGOS
Mūsų socialinės žiniasklaidos priemonių (Facebook, Instagram, Google, Snapchat, TikTok, LinkedIn) tikslas yra pasiūlyti bendravimo platformą asmenims, kurie domisi COUZIS. Tačiau mes neprisiimame atsakomybės už komentarus, kuriuos palieka svetainės naudotojai. Mes pasiliekame teisę pašalinti iš mūsų svetainės bet kokį turinį, pažeidžiantį šias naudojimo sąlygas, ar kitokį, mūsų nuomone, netinkamą turinį.

Gerbkite mūsų naudotojus ir jų nuomones, ir bendraudami elkitės mandagiai. Mes pasisakome mūsų socialiniuose tinklapiuose prieš turinį, kuris pažeidžia gerąją praktiką, ar turinį, kuris gali būti palaikytas grasinančiu, šmeižiančiu, rasistiniu, pornografiniu, įžeidžiančiu religinius jausmus ar reklaminiu, o taip pat pažeidžiančiu autorines teises. Naudojimo sąlygas pažeidusių naudotojų atžvilgiu jų teisė komentuoti svetainėje gali būti atimta.

COUZIS darbuotojai, palikdami komentarus kaip COUZIS atstovai, privalo informuoti naudotojus, kad jie atstovauja COUZIS.

Kilus klausimams apie Svetainės naudojimos sąlygas, rašykite el. paštu couzis@gmail.com